Reklama
A A A

Bielik amerykański

Największym orłem europejskim jest bielik o długości ciała 90 cm i rozpiętości skrzydeł do 2,5 m. Podobnie jak inne gatunki tego rodzaju, ma on nieopierzony skok. Brązowe upie­rzenie ciała jest na głowie nieco jaśniejsze, a klino­waty ogon jest u starych ptaków biały Jego pokarm stanowią przede wszystkim ptaki wodne, które łowi na zbiornikach wodnych. Jego zasięg obejmuje Europę północną i wschodnią. W locie bielika można odróżnić po charakterystycznym klinowatym ogonie Wyraźnie mniejszy, o długości 70 cm, jest orzełek południowy Wierzch ciała ma ciemnobrązowy, z jasnymi piórami na karku. Na żółtawym spodzie ciała występują liczne podłużne plamy. Ciemno prążkowany ogon jest stosunkowo długi.Bliskim krewnym poprzedniego jest orłan zamieszkujący Azję wschodnią, którego cechą charakterystyczną jest potężny, żółty dziób. Jego brązowo-czarne upierze­nie ożywiają białe pokrywy skrzydeł, czoło i nogi. Afrykę na południe od Sahary zamieszkuje mniejszy bielik afrykański któ­rego czyste, głośne dźwięki można często usłyszeć. Jego głowa, piersi, przednia część grzbietu i ogon są białe, reszta ciała czarnobrązowa. Bielik amerykański herbowy ptak Stanów Zjednoczonych, występuje przeważnie w pobliżu większych zbiorników wodnych Ameryki Północnej. Biała barwa jest u niego ograniczona do gło­wy, części szyi i ogona. Do odrębnej podrodziny należy krótkoszpon o długości ciała 65 cm i ciężarze 2 kg. Jego głównym pożywieniem są węże i jaszczur­ki. Ma stosunkowo dużą głowę. Spód ciała jest białawy, a nagie nogi białawe lub niebieskawe. Jego ojczyzną jest Europa, Afryka północna i gorące rejony Azji. Podobnym pokarmem odżywia się czila zamieszkująca Indie, Burmę, po­łudniowo-wschodnie Chiny i In­donezję. Charakterystyczne dla niej są białe plamki na brązowym spodzie ciała i szeroki czarny ogon z bladobrązową przepaską. Prawdziwym akrobatą w powie­trzu jest kuglarz którego zwroty i salta w trakcie tańca godowego zawsze wywołują zdumienie. Ma on niezwykle krótki ogon, dłu­gie i wąskie skrzydła, których spód jest czarny, podobnie jak głowa i szyja. Grzbiet ma kolor rudy. Pokarm stanowią gady, padlina, jak również drobne ssaki. Gnieździ się najchętniej w koronach wysokich drzew. Samica składa tylko 1 jajo.Łupkowoszarym upierzeniem z białą przepaską i białym obrzeżeniem ogona odznacza się drapieżnik południowo­amerykański zaliczany do myszołowów - który jest nieco mniejszy od naszego myszołowa. Najlepiej znanym gatunkiem wśród orłów jest orzeł przedni potężny drapieżnik o rozpiętości skrzydeł osiąga­jącej 2 m i długości ciała 7S-80 cm. Najchętniej za­mieszkuje niedostępne góry Afryki Północnej, Ameryki Północnej i Azji, a także, chociaż bardzo rzadko, spo­tyka się go w Alpach i Kar­patach. Dorosłe ptaki są ciemnobrązowe, ze złotawym odcieniem głowy. Młode są jaśniejsze, mają białe sterów­ki z czarnym obrzeżeniem.Nieco mniejszy od poprzed­niego jest orzeł cesarski gnież­dżący się w cieplejszych rejo­nach krajów śródziemno­morskich, w Azji aż po Indie północno-zachodnie i Chiny. Od brunatnego upierzenia kontrastowo odbijają białe barkówki.Podobny do poprzedniego jest także ciemnobrą­zowy, nieco większy orlik grubodzioby Na pokrywach ogona ma on często białe plamki. Zamieszkuje najchętniej wil­gotne lasy Europy wschodniej i Syberii. Do największych gatunków orłów należą: orzeł czarny Aquila verreauxiz północno-wschod­niej i południowej Afryki i Aquila audax z Australii, Tasmanii i Nowej Gwinei. Oba dorów­nują wielkością orłowi przedniemu. Od Ukrainy i Maroka ał po wschodnią Syberię i Burmę rozciąga się obszar występowania orła stepowego Jest on bardzo podobny do orlika i można go spotkać dość często. Głównym pokarmem tego ptaka, który niekiedy zalatuje aż do Europy środkowej, są susły. Potężny wojownik wspaniały o długości 90 cm i rozpiętości skrzydeł ponad 2 m, odznacza się czarnoszarym upierzeniem. Zamieszkuje obszary na południe od Sahary, gdzie jego pokarm stanowią małpy i małe antylopy. Niezwykle silne nogi i bardzo wysoki dziób charak­teryzują filipińskiego małpoiera W stanie podniecenia występuje u niego niewielki czubek na ciemieniu. Podobny czubek ozdabia głowę południowoamery­kańskich harpii Ptak ten ma najsilniejsze nogi wśród wszystkich dra­pieżników. Długość jego ciała przekracza 1 m. Gnieździ się zwykle na wysokich drzewach w pobli­żu wody, a poluje przede wszystkim na małpy, podobnie jak poprzedni gatunek.Orzełek włochaty mierzący tylko 50 cm długości, występuje w dwóch odmianach barw. Jednakowe jest u nich ciemno--szaro-brązowe ubarwienie wierzchu ciała, nato­miast spód moie być albo kremowy z ciemnymi podłużnymi prążkami, albo równie ciemny jak wierzch ciała. Nogi opierzone są aż po palce. W okresie gniazdowym ptak ten zajmuje często obce gniazda w lasach liściastych lub mieszanych. Składa zwykle tylko 2 zielonkawe jaja z któ­rych po miesięcznym wysiadywaniu wykluwają się pisklęta. W ciągu 9 tygodni przebywania w gnieź­dzie młode są karmione przez oboje rodziców drobnymi ssakami i ptakami. Ich ojczyzną jest Afryka północna i południowa oraz Azja środkowa. Na ilustracjach przedstawiono młodego ptaka zdolnego już do lotu.