A A A

Gęś garbonosa

Bernikla obrożna jest szaroczarna z białą, półksiężycowatą opaską na szyi. Jest ona znacznie mniejsza od bernikli kanadyjskiej. Gnieździ się na wybrzeżach Europy i Azji, jak rów­nież na pobliskich wyspach, przekraczając na pół­nocy Koło Podbiegunowe. Na zimę przenosi się na południe. W Europie szlak jej wędrówki prowadzi wzdłuż brzegów Morza Północnego, gdzie w czasie przelotów zbierają się wielkie stada, których znaczna część pozostaje tam na całą zimę. Najmniejszym i najbarwniejszym przedstawicielem rodzaju jest bernikla rdzawoszyja która mierzy do 55 cm. Jej rozmieszcze­nie obejmuje obszar syberyjskiej tundry leśnej i tundry półwyspu Jamal, sięgając do dolnego biegu Katangi. Jest ptakiem bardzo towarzyskim, odzy­wającym się często dźwięcznym krzykiem, brzmią­cym „cza k-woi". Do biało-czarnego ubarwienia dołącza się jeszcze kolor czerwony na przodzle szyi, piersiach i po bokach głowy Gęś garbonosa została udomowiona, przy czym forma hodowana przewyższa wielkością formę dziką. Dzika waży do 3,5 kg, podczas gdy domowa - 5,5 kg, a niektóre osobniki osiągają nawet 12 kg. Od dzikiej forma hodowlana różni się rzucającym się w oczy dużym garbem u nasady dzioba Udomowienie tego ptaka nastąpiło na terenie jego zimowania, a mianowicie w Chinach, gdzie hodowany jest od niepamiętnych czasów, a co naj­mniej od 3 tys. lat. Otrzymano już także rasę zupeł­nie białą Jeszcze dziś mieszkańcy dorzecza Amuru zbierają jaja gęsi garbonosej i podkładają je gęsi domowej lub chwytają młode ptaki i tuczą je. Hodowana jest również w Polsce. Bezpłetwiec zaj­muje wśród gęsi stanowisko szczególne, gdyż wprawdzie wyglądem przypomina innych przedsta­wicieli podrodziny, ale ma błonę pływną wykształ­coną tylko między nasadami palców. Charakte­rystyczne jest również przemienne zmienianie Południowa część wschodniej Syberii na wschód od górnego biegu rzek Ob i Tobol, aż do wyspy Sachalin, a na południe do północnych Chin, jest ojczyzną gęsi garbonosej Jej grzbiet i wierzch głowy są ciemnobrązowe, po­liczki i przód szyi - białe, a spód ciała jasnobrązowy. Wielkością przypomina gęś domową, ma jednak dłuższy dziób. Jej głos jest podobny do głosu gęga-wy, ale głośniejszy. W swej ojczyźnie trzyma się zakrzewionych brzegów szybko płynących rzek. Jest ptakiem wędrownym, którego zimowiska znajdują się w Chinach i na wyspie Hondo.charakterystyczną są bardzo wydłużone pióra po obu stronach tułowia, zachodzące wysoko na zło­żone skrzydła. Wierzch jej jest oliwkowobrązowy, pierś i szyja popielate, a boki rdzawe z białymi poprzecznymi prążkami.lotek w trakcie pierzenia się. Zamieszkuje bagna i ławice piaszczyste, pływa bardzo niechętnie. W jego ubarwieniu przeważa kolor biały. Czarny jest przód piersi, szyja, ogon, lotki i upierzenie ud. Ojczyzną bezpłetwca jest Australia, gdzie dawniej występował bardzo licznie. Interesującą grupę stanowi plemię drzewie którego przedstawiciele w czasie lotu wydają gwiżdżące dźwięki. Należy tu 8 gatunków niewielkich „kaczek" zamieszkujących gorące rejo­ny Starego i Nowego Świata. Kształtem przypomi­nają gęsi. Są długonogie i chodzą wyprostowane, a samce i samice są jednakowo ubarwione. Pływają i nurkują dobrze, latają natomiast wolniej od kaczek. Gniazda budują na wysokich drzewach. W wysiadywaniu jaj, przeciwnie niż u gęsi i łabędzi, biorą udział oboje rodzice. Australia i Tasmania są ojczyzną drzewicy austra­lijskiej której cechą Brązowa drzewica kubańska żyje w bagiennych lasach wysp Morza Karaibskiego. Na głowie ma czub. Boki ciała są ubarwione czarno z białymi plamami. Rzadko pły­wa. Drzewica wdówka wyróżnia się białą twarzą i białą plamą z przodu szyi. Ciemię i brzuch są czarne, a boki ozdobione czarnymi przepaskami na jasnym tle. Żyje w Ame­ryce Południowej, w Afryce i na Madagaskarze. Od południowego Teksasu do Brazylii i północnej Argentyny rozciąga się zasięg drzewicy jesionki Wierzch jej ciała i gardło są rudoczerwone, piersi i brzuch czarne, a skrzydła szaro-biało-czarne. W dziuplach drzew składa 12-16 jaj, które są wysiadywane dłużej przez samca niż przez samicę. Oboje rodzice opiekują się młodymi.