A A A

Kania ruda,kani czarnej,kania bramińska

Z podrodziny kań w Europie gnieżdżą się tylko dwa gatunki. Kania ruda dłu­gości 61 cm, jest ubarwiona rudo Łatwo ją rozpoznać po głęboko widełkowatym ogonie. Jej ojczyzną jest Europa, północno-zachodnia Afryka i Azja Mniejsza. Obok drobnych ssaków, ptaków, żab i owadów w skład jej pokarmu, podobnie jak kani czarnej, wchodzi padlina i odpadki. W przeciwieństwie do kani rudej ogon mniejszej kani czarnej jest mniej widełkowaty, a ubarwienie ciemnobrązowe. Gnie­ździ się ona w południowej Szwecji, nad Amurem, na południu umiarkowanej strefy Azji, jak również w Afryce, na Malajach i w Australii. U obu gatun­ków samce i samice nie dają się odróżnić Do tejże podrodzmy należy kania bramińska mierząca 50 cm, o pięknie znaczonym, czerwonobrązowym upierzeniu, białej głowie, szyi I piersi. Trzyma się ona chętnie w po­bliżu wody, podobnie jak oba poprzednie gatunki. Występuje od Indii przez Półwysep Indochiński aż do Australii. Jednym z najodważniejszych drapieżników jest pięknie ubarwiony jastrząb gołębiarz polujący szybko i zawzięcie. Jego ojczyzną jest Europa, Azja, Ameryka Północna i północno-zachodnia Afryka. Samiec ma 50, a sa­mica 60 cm długości. Rozpiętość skrzydeł osiąga 1 m. Dorosłe ptaki mają na jasnym tle piersi i brzu­cha prążkowanie poprzeczne natomiast mło­de ptaki na żółtawym tle spodu ciała - prążkowanie podłużne Wysoko ceniony jest w sokol-nlctwie, gdyż potrafi upolować nawet duże zwierzę, jak np. zająca lub królika. Jego mniejszym krewniakiem jest krogulec o ubarwieniu zbliżonym do dorosłego jastrzębia. Wysoko w koronach azja­tyckich i europejskich drzew buduje on swoje gniazdo, w którym samica składa 4-6 plamistych jaj. Główny pokarm krogulca stanowią drobne krę­gowce, przede wszystkim ptaki, które chwyta wśród gałęzi w koronach drzew.W Afryce i na Półwyspie Arabskim żyje podobny do krogulca śpiewak siwy odżywiający się małymi ssakami, ptakami, jaszczurkami oraz owadami. Amerykańskie drapieżniki z podrodzaju Asturina należą wprawdzie do myszołowów, ale ubarwie­niem przypominają bardziej jastrzębie. Asturina magnirostris. W okolicach stepowych Europy południowej, Azji i Afryki Północnej występuje myszołów kurhan-nik dla którego charakte­rystyczny jest jednobarwny, cynamonowy dziób. Gnieździ się on na ogół na ziemi, na skałach lub na gliniastych zboczach, rzadko na drzewach. Jednym z najpospolitszych ptaków drapieżnych Europy jest myszołów zwyczajny (Buteo buteo) , który swe gniazdo umieszcza w koronie drze­wa, zwykle na skraju lasu. W gnieździe samica składa 2-5 rdzawo nakrapianych jaj. Poluje na drobne gryzonie głównie na terenach otwartych. Podczas gdy pisklęta mają na sobie delikatny biały puch dorosły myszołów ma bardzo zmienne ubarwienie przy czym nie należą do rzad­kości czysto białe, albinotyczne okazy Ptak ten dobrze lata a jego długość wynosi 55 cm przy ciężarze ponad 900 g.Blisko spokrewnione z po­przednimi są gatunki myszo­łowów występujące w liczbie dziewięciu w Ameryce Pół­nocnej. Na ilustracji [ widzimy myszołowa antyl-skiego (Buteo jamaicensis), a na ilustracji myszo­łowa rudosternego , który ma też czerwony ogon, ale gnieździ się w Afryce północno--wschodniej i południowej. Myszołów włochaty (Buteo tagopus) [269] gnieździ się w tundrze Starego i Nowego Świata. Ma on nogi opierzone aż po palce. Głowa jest bia­ława z ciemnymi podłużnymi prążkami, a jasny ogon ma na końcu czarny pasek. Zimę spędza na południu w strefie umiarkowanej.Jednym z najpospolitszych myszołowów Ameryki Po­łudniowej jest myszołów białosterny występujący rów­nież na równinach południo­wych stanów USA. Na ob­szarze swego występowania gatunek ten dzieli się na liczne rasy. Gnieździ się na drzewach i składa 2-3 jaja.