A A A

Pelikany

Pelikany są dużymi ptakami o ma­sywnym kształcie. Na lądzie poruszają się ociężale, natomiast latają znakomicie i lekko. Na powierzchni wody unoszą się jak korek. Pelikan baba ma 140-170 cm długości, a więc niemal tyle, co łabędź niemy. Jest ubarwiony przeważnie biało, a czarne lotki widoczne są tylko w czasie lotu. W upierzeniu godowym zarówno samce, jak i samice przyozdobione są małym czub Spokrewniony z poprzednim pelikan kędzierzawy mający łysy pierścień wokół oka. jest z wierzchu srebrzysty, od spodu popielaty, ma ciemnoszare nogi i czarne lotki, a wielkością prze­wyższa pelikana babę. Gnieź­dzi się w wielu miejscach Europy południowo-wschod­niej, w Azji Mniejszej, w Ira­nie i Azji środkowej aż do Mongolii. Pelikany chętnie polują na ryby zespołowo, płynąc w zwartym szeregu ku brzegowi i płosząc ryby trze­paniem skrzydłami o wodę, aż przestraszone ryby dopły­ną na płytkie miejsca. Tam pelikany łowią je szerokimi dziobami, opatrzonymi wor­kami gardzielowymi. Młode, których w jednym lęgu jest zwykle trzy. wychowują się w wielkich gniazdach ukry­tych wśród trzcin.Od omówionych poprzednio gatunków różni się jedyny przedstawiciel rodziny żyjący w Australii i na Nowej Gwi­nei - pelikan australijski którego grzbiet i ogon są czarne. Na głowie znajduje się czubek z szarobrązowych piór. Długość tego ptaka wy­nosi około 160 cm. Do fauny ptaków Afryki na­leży pelikan mały , Ma on rdzawo ubarwiony grzbiet i czerwonawe boki oraz spód ogona. Nogi ma żółte, czym różni się od pelikana baby. Gnieździ się od Kraju Przy­lądkowego do Gambii i Abi­synii oraz w południowej części Półwyspu Arabskiego. Szare ubarwienie lotek i ogo­na wyróżnia pelikana ciem-noskrzydłego występują­cego w Azji wschodniej i na Filipinach. Jego dziób ma barwę mięsa z niebieskimi plamami.Do biało ubarwionych pelikanów należy pelikan rogodzioby z żółtymi plamami na piersi i pokrywach skrzydeł. W okresie godowym na górnej połówce dzioba wyrasta mu narośl skórna. Policzki są opierzone. Ptak ten waży do 9 kg. a rozpiętość skrzydeł wynosi 3 m. Jego ojczyzną są jeziora od Kolumbii Brytyjskiej i Ontario do Teksasu.Podczas gdy u biało ubarwionych pelikanów tylko młode ptaki przez pierwsze dwa lata mają brązową szatę, pelikan brunatny jest tak ubarwiony przez całe życie. Tylko jego głowa i boki szyi są białe. W okresie gniazdowania przednia część szyi jest kasztanowobrązowa. Dłu­gość tego ptaka wynosi 102-130 cm, a ciężar - 7 kg. W czasie lotu, podobnie jak inne pelikany, wciąga głowę w ramiona, ale tylko on łowi ryby z lotu nurkowego. Uderza przy tym silnie o powierzchnię wody, nurkuje, ale po krótkim czasie pojawia się znowu na powierzchni. Gnieździ się w ogromnych koloniach na wybrzeżach atlantyckich tropikalnych części Ameryki Południowej i na wybrzeżach Pacy­fiku w Stanach Zjednoczonych. Gniazda jego są tak gęsto rozmieszczone, że często na jednym metrze kwadratowym znajduje się ich dwa Wielkie kolonie mogą się znajdować tylko w pobliżu okolic, gdzie koncentrują się wielkie masy ryb, gdyż po­trzeby pokarmowe kolonii są ogromne, w każdym bowiem gnieździe znajduje się 2-3 młodych. Pelikan nie brunatny jest |ednym z producentów wartościo­wego guana.