Reklama
usługi
A A A

Podrodziny błotniaków

Do podrodziny błotniaków należy 17 gatunków smukłych drapieżników o długich ogo­nach i skrzydłach. Ich oczy otoczone są czymś w rodzaju szlary sów. Stopy są zawsze nieopierzo-ne, palce długie z ostrymi pazurami. Rozpiętość skrzydeł osiąga 1 m. Gnieżdżą się na ziemi. W gnieź­dzie składają 3-6 jaj. Samce wyraźnie różnią się od samic ubarwieniem. Na ilustracji widzimy samicę błotniaka bladego której grzbiet jest brązowy, a spód ciała żółtawy. Samiec natomiast ma grzbiet szary, a głowę i spód ciała białe. Gniazda tego błotniaka można spotkać w stepowych okolicach od Polski na zachodzie po Mongolię i obszary zakaspijskie na wschodzie. Podobnie ubarwiony jest błotniak łąkowy który różni się od poprzedniego czarną przepaską na skrzydle samca. Na ilustracji widzimy gniazdo z jajami tego gatunku. Ilustracja przedstawia samicę błotniaka czarnogło­wego z młodymi w gnieździe. Samiec tego gatunku jest ubarwiony czarno-biało, co szczególnie rzuca się w oczy w locie Ga­tunek ten zamieszkuje wschodnią Syberię i pół­nocne Chiny, zimuje zaś w Indiach wschodnich i na Filipinach. Jego gniazdo zbudowane jest z su­chych gałązek i traw, a umieszczone zwykle wśród trawy lub sitowia U innego gatunku - błot-niaka zbożowego samiec ma upierzenie szarobiałe, natomiast grzbiet samicy jest ciemnobrązowy, a spód rdzawy z podłużnymi plamami Błotniak stawowy jest silniej związany ze środowiskiem wodnym niż inne gatunki. Jego gniazda z roślin wodnych spotkać można jedynie w trzcinach jezior, bagien i stawów Jest on znacznie wątlejszy od myszołowa, ale niemal osiąga jego rozmiary. Samica jest ciemno­brązowa, jedynie jej głowa i gardło są białe. Samiec ma srebrnoszary ogon, wielkie, srebrnoszare pola na skrzydłach, rdzawożółtą głowę w ciemne po­dłużne plamy i piękne, ciemnorude pozostałe upierzenie Pisklęta, początkowo pokryte mięk­kim puchem, po 4 tygodniach są już częściowo opierzone, a po 5 tygodniach zaczynają latać. Młode w razie niebez­pieczeństwa uciekają z gniaz­da w pobliskie trzciny Z wyjątkiem skrajnej półno­cy Europy i Azji oraz pustyń i lasów tropikalnych Afryki gatunek ten można spotkać niemal wszędzie na Półkuli Wschodniej.W Afryce, na południe od Sahary, żyje o długości ciała 60-65 cm, szarym ubarwieniu z czarnym poprzecznym prąż­kowaniem na spodzie ciała. Woskówka, nagie otoczenie oka i nogi są żółte, a końce skrzydeł i ogon, z wyjątkiem białej poprzecznej przepaski - czarne.